Topic
 

utilitiesCommunication

2 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
status
Scale
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. Herkomst definitie: Aquo. Het betreft hier alleen kabels in beheer en eigendom van het waterschap!

  • Categories  

    Een rioolwatertransportleiding is een buis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd. Herkomst definitie: Aquo Een persleiding is een leiding waar onder druk afvalwater doorheen gepompt wordt. Herkomst definitie: Aquo Een persleiding is de leiding die wordt aangesloten op de perszijde van de pomp. De diameter van de persleiding wordt bepaald door het debiet. De snelheid is van cruciaal belang. Bij vuilwaterpompen dient de snelheid voldoende groot te zijn om een zelfreinigend effect te hebben. De leiding eindigt in een rioolwaterzuivering, waar het water wordt gezuiverd en geloosd op het oppervlaktewater. Herkomst definitie: Wikipedia Een vrijvervalleiding is een inzamelleiding waarmee het afvalwater onder invloed van de zwaartekracht wordt afgevoerd. Herkomst definitie: Aquo Een drinkwaterleiding is een buis of samenstel van buizen waardoor drinkwater toegevoerd wordt. Herkomst definitie: Aquo