From 1 - 10 / 54
 • Categories  

  Informatiepagina voor het gebruik van webservices voor het ontsluiten van tijd- en meetreeksgegevens

 • Categories  

  Een cluster van peilgebieden met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze via een gemeenschappelijk punt hun water lozen op een hoofdsysteem. Herkomst definitie: Aquo

 • Productiemeting maaien, Beheer en Onderhoud (VVW). Productiemeting maaien is een tabel met onderhoudsafspraken voor het maaien van hoofdwatergangen.

 • Categories  

  Waterkwantitetismeetpunten die getoond worden in het interne informatieportaal

 • Categories  

  De Algemene regel dempen voorziet in de vrijstelling van de vergunningplicht van de Keur voor het dempen van een schouwsloot of overig oppervlaktewaterlichaam. De kaart bestaat uit de volgende 4 lagen. - Stedelijkgebied (dempen met compensatie) - Natuur (dempen met compensatie) - GHG < 1 meter beneden maaiveld (dempen met compensatie) - Dempen zonder compensatie

 • Categories  

  Een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop. Herkomst definitie: Aquo.

 • Categories  

  Een droge hoofdwatergang of meertje dat bij hevige regenbuien overtollig (straat)water kan vasthouden en bergen. Het oppervlaktewater infiltreert in de bodem i.p.v. dat het horizontaal via het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Zakputten komen bij waterschap Hunze en Aa’s vooral voor op de Hondsrug. Het water infiltreert in de bodem en komt onderaan de hondsrug weer aan de oppervlakte.

 • Categories  

  Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant (aanvoer). Herkomst definitie: Aquo

 • Categories  

  Een persleiding is de leiding die wordt aangesloten op de perszijde van de pomp. De diameter van de persleiding wordt bepaald door het debiet. De snelheid is van cruciaal belang. Bij vuilwaterpompen dient de snelheid voldoende groot te zijn om een zelfreinigend effect te hebben. De leiding eindigt in een rioolwaterzuivering, waar het water wordt gezuiverd en geloosd op het oppervlaktewater. Herkomst definitie: Wikipedia

 • Categories  

  Een aflaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om overtollig water af te voeren.