From 1 - 6 / 6
  • Districtsgrenzen beheer en onderhoud, afdeling VVW.

  • Categories  

    RGB voorjaarsluchtfoto van 2021 met een resolutie van 7,5cm.

  • Productiemeting maaien, Beheer en Onderhoud (VVW). Productiemeting maaien is een tabel met onderhoudsafspraken voor het maaien van hoofdwatergangen.

  • Begrenzing rayons beheer en onderhoud (VVW)

  • Werkingsgebieden & beperkingengebieden Omgevingswet waterschap Hunze en Aa's. Werkingsgebieden zijn de locaties die aan de verschillende regels uit de Waterschapsverordening Hunze en Aa's zijn gekoppeld en kunnen elkaar overlappen. De werkingsgebieden zijn beschikbaar tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en zijn gebaseerd op de situatie van 1 oktober 2021.

  • Beheer en onderhoud, kunstwerken.