From 1 - 7 / 7
 • Categories  

  RGB zomerluchtfoto van 2019 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  Waterkwantitetismeetpunten die getoond worden in het interne informatieportaal

 • Categories  

  RGB voorjaarsluchtfoto van 2019 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  Uit de overlap van de 10 cm stereo beelden van de voorjaarsvlucht van 2019 zijn 20 cm puntenwolken gegenereerd middels Semi Global Matching. De overlappen zijn samengevoegd en geconverteerd naar een 10cm true pixel product. Deze "platgeslagen" puntenwolk heeft geen last van omvalling waardoor het een ideaal product is om bijvoorbeeld de BAG en BGT op te karteren.

 • Categories  

  Projectenkaart waterschap Hunze en Aa's

 • Categories  

  Een weg is een smalle strook van het land of van het oppervlakte van kunstmatige structuur, bijvoorbeeld een dijk of een brug, dat gebruikt en geschikt gemaakt is voor het wegverkeer. Wegen zijn meestal verhard om de begaanbaarheid voor voertuigen te verbeteren of mogelijk te maken. Wegen zijn een belangrijk onderdeel van de verkeersinfrastructuur. Met wegen wordt meestal gedoeld op openbare wegen, zo ook in de rest van dit artikel. Er zijn echter ook zogenaamde "eigen wegen" die niet openbaar zijn voor het wegbeheer. In bredere betekenis kan men de weg als primaire infrastructuur voor bepaalde transportmiddel definiëren. Zo spreekt men over spoorweg en waterweg. In sommige talen worden zelfs vliegroutes en kabelbanen als een soort "weg" aangeduid. Herkomst definitie: Wikipedia. De wegen die een onderdeel zijn van een kering liggen dus op een kering of een zeedijk. Deze kunnen verhard of onverhard zijn.

 • Categories  

  CIR zomerluchtfoto van 2019 met een resolutie van 25cm.