From 1 - 10 / 17
 • Categories  

  CIR zomerluchtfoto van 2018 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  Uit de overlap van de 10 cm stereo beelden van de voorjaarsvlucht van 2018 zijn 20 cm puntenwolken gegenereerd middels Semi Global Matching. De overlappen zijn samengevoegd en geconverteerd naar een 10cm true pixel product. Deze "platgeslagen" puntenwolk heeft geen last van omvalling waardoor het een ideaal product is om bijvoorbeeld de BAG en BGT op te karteren.

 • Categories  

  RGB voorjaarsluchtfoto van 2018 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlakte/waterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. Herkomst definitie: Aquo. De begrenzing van het bergingsgebied "feitelijk" wordt gevormd door de kering rond het gebied en komt vaak niet overeen met het bestemmingsgebied "volgens bestemmingsplan", in de meeste gevallen is de planologische, groter. Dit heeft als oorzaak dat aan de laatste de schaderegeling is gekoppeld. Percelen buiten het feitelijke gebied kunnen, door inzet van de polder, schade ondervinden en zijn daarom in het planologische gebied opgenomen.

 • Categories  

  RGB zomerluchtfoto van 2018 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  Een regenmeter, ook wel pluviometer genoemd, is een type instrument dat door meteorologen en hydrologen wordt gebruikt om de hoeveelheid gevallen neerslag gedurende een bepaalde tijdsperiode op te vangen en op te meten. De hoeveelheid neerslag wordt in millimeters aangegeven. Eén millimeter komt overeen met 1 liter water per vierkante meter Herkomst definitie: Wikipedia.

 • Categories  

  Spuitvrije zone van 4m vanuit de insteek langs de waterloop.

 • Categories  

  Gebieden begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt. Herkomst definitie: Aquo. Er wordt bij waterschap Hunze en Aa's onderscheid gemaakt tussen hoofd- en deelwateraanvoergebieden.

 • Categories  

  Een meetpunt opervlaktewaterstand registreert geautomatiseerd de waterstand in een waterlichaam middels een datalogger al dan niet aangesloten op telemetrie.

 • Categories  

  Aanduiding van voorzieningsgebied rioolwaterzuiveringsinstallatie. De binnen het waterschap gehanteerde naam van het gebied dat zijn afvalwater in principe bij de betrokken rioolwaterzuiveringsinstallatie laat verzamelen via een hiertoe aangelegd kunstmatig stelsel. Herkomst definitie: Aquo.