From 1 - 6 / 6
 • Categories  

  Uit de overlap van de 10 cm stereo beelden van de voorjaarsvlucht van 2017 zijn 20 cm puntenwolken gegenereerd middels Semi Global Matching. De overlappen zijn samengevoegd en geconverteerd naar een 10cm true pixel product. Deze "platgeslagen" puntenwolk heeft geen last van omvalling waardoor het een ideaal product is om bijvoorbeeld de BAG en BGT op te karteren.

 • Categories  

  ​Een afvoergebied dat in een normale afvoersituatie via een afvoerpunt direct op één van de hoofdwateren van Rijkswaterstaat loost, noemen we een afvoergebied van de2e gebiedsorde.

 • Categories  

  RGB voorjaarsluchtfoto van 2017 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  CIR zomerluchtfoto van 2017 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  RGB zomerluchtfoto van 2017 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  Kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. Herkomst definitie: Aquo. Het betreft hier alleen kabels in beheer en eigendom van het waterschap!